Informační brožura pro rodiče

Když zemře miminko

IMG_9549

Tento materiál vznikl za účelem poskytnutí informací rodičům v prvních dnech po úmrtí dítěte. Obsahuje informace o praktických věcech, které musí rodiče řešit, informace o emocionálních a fyzických reakcích na úmrtí dítěte a její součástí jsou také kontakty pro rodiče hledající pomoc.

Ačkoliv je určena primárně pro rodiče, užitečné informace v ní najdou také pracovníci, kteří s rodiči přichází do kontaktu (zdravotníci, pohřební služba, úředníci a další).

Brožuru je možné stáhnout zde ve formátu pdf. Tato verze je doplněná a aktualizovaná. Vydal ji Nadační fond Klíček za finanční podpory České společnosti paliativní medicíny a Ligy proti rakovině. Můžete si ji stáhnout v elektronické podobě, vytisknout, nebo si o její zaslání požádat, výtisky rádi na vyžádání zašleme.

Brožura je součástí každého vzpomínkového balíčku.

IMG_5030