Perinatální hospicová péče v ČR

V současné době žádné zdravotnické zařízení, které by se věnovalo perinatální hospicové a paliativní péči v České republice neexistuje. Neexistují ani oficiální perinatální hospicové programy v porodnicích. Jistě je ale některým dětem, zejména předčasně narozeným, paliativní péče poskytována. Ne vždy je možné extrémně předčasně narozené děti zachránit, a tam, kde již intenzivní neonatologické péče nepomáhá, přichází na řadu právě paliativní péče.

ruze

Možnost perinatální hospicové péče pro děti s těžkou život limitující vývojovou vadou není v České republice příliš známá. Většina českých zdravotníků tento myšlenkový koncept vůbec nezná. Po celém světě ale existuje 190 programů perinatální hospicové a paliativní péče a další nové programy vznikají, protože zájem o ně stále narůstá. Jejich potřeba vychází zejména z neustálého rozvoje prenatální diagnostiky. Pokud je prenatální diagnostikou zjištěna život limitující vývojová vada, rodičům je většinou nabídnuta pouze možnost ukončení těhotenství, která se často zdravotníkům i rodičům jeví jako jediné dostupné řešení situace. Pokud se rodiče rozhodnou v těhotenství pokračovat, zpravidla je matce nadále poskytována rutinní těhotenská péče, která ale v těchto případech není dostačující, neboť v této náročné životní situaci potřebují rodiče kromě klasické zdravotní péče také péči o jejich emocionální, duševní a duchovní potřeby.

Perinatální hospic je specifický tím, že poskytuje péči rodičům a dítěti ještě před jeho narozením. Díky programu perinatální hospicové péče mají rodiče možnost plánovat, jakou péči si pro dítě přejí, jaké mají představy o porodu a péči o děťátko po narození. Jsou podpořeni v prenatální komunikaci s dítětem, je jim poskytnuta duševní i duchovní a praktická podpora při přípravě na příchod dítěte a jeho odchod ze života. Rodiče jsou ti, kteří rozhodují o péči, která bude dítěti poskytnuta, zdravotnický personál respektuje jejich přání. Rodiče se po celou dobu těhotenství, za života dítěte i po jeho smrti mají na koho obrátit. Po smrti dítěte péče nekončí. Rodiče mohou do hospice nadále docházet na pravidelná setkání, pečovatelé je v pravidelných intervalech kontaktují, aby zjistili, jak se rodině po smrti dítěte daří.

Perinatální hospicová péče nemusí být nutně poskytována pouze v konkrétním zařízení. Může být poskytována kdekoliv, i v porodnici nebo domácím prostředí.

Myšlenka perinatální hospicové péče vychází ze stejných základů jako klasická hospicová péče. Základní myšlenkou je, že každý život je jedinečný a smysluplný a každý člověk si zaslouží, aby o něj bylo pečováno s úctou a respektem. Umírání a smrt jsou přirozené součásti lidského života, proto cílem hospicové péče není smrt urychlit ani oddálit. Součástí hospicové péče je i péče paliativní, která poskytuje úlevu od bolesti a léčí nepříjemné symptomy onemocnění. Perinatální hospic poskytuje rodičům kteří se dozvěděli zdrcující zprávu o zdravotním stavu svého nenarozeného dítěte bezpečný prostor, kde mohou být i nadále rodiči, kde se o děťátko mohou starat, naplnit jeho život láskou a péčí, a nikoli pouze pasivně čekat na smrt.

Pokud podobnou péči rodinám poskytujete, kontaktujte nás, kontakt na Vás zde rádi zveřejníme.

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=zQpLANlX_nI

Články:

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s